parallax background

Plan dnia

W trakcie pobytu w ośrodku każdego dnia realizowany jest przemyślany i wdrażany od wielu lat plan dnia. Każdy dzień ma zaplanowaną pewną sekwencję działań, które mają służyć głównemu celowi: przygotowaniu pacjenta do realizacji jego planu dalszego zdrowienia po wyjściu z ośrodka.

Ponieważ osoby uzależnione często w trakcie swojego aktywnego uzależnienia uprawiały pewien rodzaj spontanicznej samowoli i egoistycznego życia, oderwanego często od swoich obowiązków czy realizacji swoich ról życiowych, plan dnia ma służyć m.in. wyrobieniu sobie nowych nawyków, pomagających w utrzymaniu trwałej abstynencji i realizacji programu osobistego rozwoju.

Ponieważ jednym z celów pracy terapeutycznej jest rozwój osobisty, emocjonalny i duchowy pacjenta, wiele elementów z codziennego planu dnia temu ma właśnie służyć. W każdy poranek (oprócz niedzieli) pacjenci spotykają się o godz. 8:00 na krótkiej chwili refleksji i medytacji, aby się wyciszyć i zastanowić nad sensem i celem swojego życia. Temu celowi przyświecają też inne zajęcia uzupełniające plan dnia:

  • regularne posiłki o stałych porach;
  • regularne godziny zajęć terapii grupowej;
  • stałe godziny przerw i czasu wolnego;
  • ustalone godziny panowania ciszy nocnej.

Wyjątek od codziennego planu dnia stanowi sobota, gdzie terapia grupowa odbywa się tylko do obiadu, po którym pacjenci mają już swój czas wolny, oraz niedziela, która jest dniem wolnym od zajęć. Jedynym odstępstwem od tej zasady są indywidualne sesje terapeutyczne pacjentów, które mogą się odbywać w w/w czasie wolnym.

Jednym ze stałych punktów dnia są codzienne spotkania pacjentów we własnym gronie, zwane bilansem dnia. Prowadzi je lider grupy, wybierany cotygodniowo spośród członków społeczności terapeutycznej.

Skontaktuj się z nami


    Dane kontaktowe