parallax background

Detoks alkoholowy

Zanim pacjent będzie gotowy na oddziaływania psychoterapeutyczne, musi wstępnie uporządkować sprawy związane ze swoim zdrowiem fizycznym, czyli odstawić alkohol, uporać się z objawami syndromu odstawienia, uzupełnić niedobory żywieniowe oraz wyrównać gospodarkę wodno-elektrolitową. Wszystkie te cele można osiągnąć podczas tzw. detoksykacji, czyli odtrucia organizmu z substancji psychoaktywnej oraz szkodliwych produktów jej przetwarzania.

Detoks alkoholowy: co to jest?

Alkoholizm to podstępne schorzenie, które opiera się na wielu skomplikowanych mechanizmach, niekonstruktywnych przekonaniach oraz nieumiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Na dodatek w miarę trwania uzależnienia cierpi również zdrowie fizyczne: organizm i poszczególne narządy są coraz bardziej wyniszczone, nałogowiec często jest odwodniony i niedożywiony, a także boryka się z zaburzeniami snu (sen w stanie odurzenia nie jest tak głęboki jak na trzeźwo; można powiedzieć, że alkoholik często nie tyle zasypia, co traci przytomność, zaś jego ciało, zamiast się regenerować, jest obciążone metabolizowaniem trucizny). Jakby tego było mało, stan intoksykacji wpływa na nasz sposób myślenia, przeżywania i postępowania. Nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować swojego zachowania, a nasze pole uwagi jest zawężone. Wszystkie te czynniki sprawiają, że osoba pozostająca pod wpływem alkoholu nie jest w stanie czerpać pełnych korzyści z oddziaływań psychoterapeutycznych. Zanim zacznie uczestniczyć w spotkaniach grupowych i indywidualnych, musi więc odstawić uzależniający środek i pozbyć się jego resztek ze swojego krwioobiegu.

Detoksykacja to proces, w wyniku którego organizm chorego zostaje oczyszczony z toksyn, co pozytywnie wpływa na jego samopoczucie oraz możliwości pełnego korzystanie z właściwej części leczenia. Po odtruciu pacjent ma już za sobą pierwszy wielki sukces na drodze do trwałej abstynencji. Nietrudno się domyślić, iż takie osiągnięcie pozytywnie oddziałuje na motywację do dalszej pracy, co zwiększa szanse na powodzenie całego procesu zdrowienia.

Ile trwa detoks alkoholowy?

Czas trwania detoksu zależy od wielu czynników, do których należą m.in. stan zdrowia pacjenta, jego wiek, etap zaawansowania nałogu oraz stopień zatrucia organizmu. O tym, jak długo będzie trwało odtruwanie oraz czy musi odbyć się w profesjonalnym ośrodku terapeutycznym, powinien zdecydować lekarz na podstawie wyczerpującego wywiadu oraz odpowiednio dobranych badań medycznych.

Według kryteriów NFZ faza detoksykacji powinna zająć od 7 do 10 dni. W przypadku długotrwałego nadużywania alkoholu może zaistnieć potrzeba eliminowania go stopniowo, na przestrzeni kilku dni. W skrajnych sytuacjach przeprowadzenie tego ruchu zbyt szybko może doprowadzić do szoku i nieprzewidzianych reakcji organizmu. Natomiast nieco przedłużona procedura daje większą gwarancję komfortu oraz bezpieczeństwa chorego.

Odtruwanie alkoholowe

Detoksykacja alkoholowa w dużym skrócie polega na zaprzestaniu spożywania środka odurzającego w celu ustabilizowania samopoczucia, usunięcia szkodliwych substancji z krwioobiegu oraz przygotowania się do uczestniczenia w procesie terapeutycznym. Jej niewątpliwą zaletą jest stała opieka i wsparcie personelu medycznego, który nie tylko motywuje nałogowca do stawienia czoła przeciwnościom, ale także dba o jego nawodnienie i aplikuje mu glukozę, potrzebne minerały i witaminy oraz elektrolity, a w niektórych przypadkach również leki, np. przeciwbólowe, uspokajające czy nasenne.

Największą przeszkodę na tym etapie stanowią objawy zespołu abstynencyjnego. Kiedy stężenie alkoholu we krwi spada, pojawiają się takie symptomy jak ból głowy i mięśni, problemy żołądkowe, nudności i wymioty, drgawki, poczucie ogólnego rozbicia, zaburzenia snu, tachykardia, napady lęku lub agresji, a czasem także omamy i urojenia. Dzieje się tak, ponieważ po dłuższym czasie regularnego przyjmowania toksyny, jaką jest alkohol, ludzkie ciało zaczyna się do tego przyzwyczajać, niejako uznając stan odurzenia za nową „normę”. W wyniku tego procesu spadek poziomu środka psychoaktywnego powoduje zaburzenie równowagi, nieprzyjemne dolegliwości somatyczne i chęć ich zniwelowania poprzez przyjęcie kolejnej dawki.

Inną trudnością, z jaką mierzą się osoby poddawane detoksykacji, są mechanizmy uzależnienia, których celem jest jego podtrzymywanie. Jednym z nich jest mechanizm iluzji i zaprzeczania, w wyniku którego pacjenci nie dostrzegają swojego problemu, zaprzeczają mu, minimalizują swoje przewinienia oraz straty, jakie ponoszą w ich efekcie, a także racjonalizują i usprawiedliwiają własne picie („Musiałem się napić, bo się zestresowałem”, „To był tylko jeden toast z okazji awansu kolegi”). Z tego powodu bardzo trudno nakłonić ich do zwrócenia się po profesjonalną pomoc, a w przypadku jakichkolwiek trudności (do których mogą należeć też symptomy zespołu abstynencyjnego) chętnie wracają do starych przyzwyczajeń i zagłuszają frustrację poprzez picie. Jest to kolejny argument za tym, by sięgnąć po specjalistyczną pomoc i skorzystać z nieocenionego wsparcia, jakie jest w stanie zapewnić tylko psychoterapeuta.

Domowy detoks alkoholowy: dlaczego to niebezpieczne?

Oczywiście nie każdy musi korzystać z odtrucia w profesjonalnym ośrodku terapeutycznym – część nałogowców z powodzeniem odstawia środek odurzający samodzielnie. Istnieją jednak przypadki, w których może to być bardzo trudne czy wręcz niebezpieczne. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy choroba jest w zaawansowanym stadium, zaś organizm pacjenta jest silnie zatruty. W takim wypadku trudno przewidzieć nasilenie objawów odstawiennych oraz reakcję na nagły brak alkoholu. W przypadku wystąpienia szoku lub szczególnie silnych dolegliwości warto pozostawać pod stałą, fachową opieką. Dzięki wsparciu personelu medycznego pacjent w razie potrzeby może natychmiast otrzymać niezbędne lekarstwa. Wśród symptomów odstawienia mogą się też pojawić napady lęku i agresji oraz urojenia czy omamy, przez które chory czasami staje się niebezpieczny dla siebie i otoczenia. Wówczas również najlepiej sprawdza się specjalistyczna pomoc, podparta doświadczeniem i wiedzą medyków.

Kolejnym argumentem za skorzystaniem z detoksu w placówce, zamiast z domowego, jest większa skuteczność tej pierwszej opcji. Dzięki zmianie otoczenia oraz izolacji od samego alkoholu i kojarzących się z nim miejsc, sytuacji czy osób, pacjent ma większą szansę na wytrwanie w swoim postanowieniu mimo pojawiających się przeciwności. Oprócz tego psychoterapeuci dbają o jego komfort psychiczny, zapewniają wsparcie i motywację, co również zwiększa szanse na sukces leczenia.

Terapia uzależnień, czyli jak wyjść z alkoholizmu?

Po zakończeniu etapu odtruwania można przejść do psychoterapii, która na ogół prowadzona jest w dwóch formach: indywidualnej i grupowej. Spotkania sam na sam z psychologiem pozwalają na poruszanie bardziej intymnych tematów oraz zastosowanie spersonalizowanego podejścia, które jest dostosowane do potrzeb, cech osobowości, przeżyć i specyficznych problemów konkretnego chorego. Z kolei uczestnictwo w grupie terapeutycznej wiąże się z treningiem umiejętności społecznych, a także możliwością uzyskania wsparcia i czerpania inspiracji z sukcesów pozostałych alkoholików. Na takich spotkaniach nierzadko nawiązywane są przyjaźnie na całe życie, w których niemałą rolę pełni wspólnota doświadczeń oraz wzajemne dopingowanie się w dalszym utrzymywaniu abstynencji po opuszczeniu ośrodka.

Do najważniejszych elementów leczenia alkoholizmu można zaliczyć również tzw. psychoedukację, która może być prowadzona zarówno w czasie sesji terapeutycznych, jak i specjalnych wykładów. Nie bez powodu mówi się, że zdecydowanie łatwiej jest pokonać znanego wroga, niż takiego, o którym nic nie wiemy. W czasie leczenia alkoholicy dowiadują się więc, na czym polega ich choroba, w jaki sposób alkohol oddziałuje na ludzkie ciało i psychikę oraz czym się charakteryzuje terapia i jaki jest jej cel. Dodatkowo pacjenci przechodzą trening asertywności (ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego odmawiania picia), uczą się konstruktywnie radzić sobie z emocjami i frustracją, a także szukają nowych sposobów spędzania wolnego czasu, które w przyszłości będą mogły im zastąpić spożywanie alkoholu.

Skontaktuj się z nami


    Dane kontaktowe