parallax background

Terapia dla współuzależnionych

Współuzależnienie to zespół zachowań i zaburzeń, które charakteryzują osoby znajdujące się najbliższym otoczeniu osób uzależnionych. Alkoholizm, narkomania, uzależnienie od hazardu czy od dopalaczy to choroby wpływające na życie całych rodzin. Syndrom współuzależnienia dotyka całe najbliższe otoczenie alkoholika, w tym zarówno osoby dorosłe jak i dzieci.

Dysfunkcyjna rodzina uczy się funkcjonować w patologicznym środowisku wywołując pewne schematy, które znacząco wpływają na stan psychiczny i dalsze funkcjonowanie w "normalnym" środowisku, czyli takim, które jest wolne od nałogów.

Osoby współuzależnione - kim są?

Bardzo ważne dla osób współuzależnionych jest nabranie świadomości dotyczącej zaistniałej sytuacji. Często bowiem myśli się, że korzystanie z substancji psychoaktywnych to problem jedynie osoby nadmiernie spożywającej alkohol czy narkotyki, a otoczenie odczuwa jego skutki, ale nie znajduje się bezpośrednio pod ich wpływem.

To duży błąd, bo współuzależnienie ma bardzo duży wpływ takie na osoby, które nie piją, nie stosują narkotyków, nie są uzależnione od seksu, jedynie zostały wciągnięte w ten mroczny świat np. przez męża, partnerkę, dziecko, siostrę, brata, rodzica itd.

Długotrwałe współżycie z osobą uzależnioną - skutki

Długie przebywanie z osobą uzależnioną np. trwając w małżeństwie czy toksycznym związku powoduje liczne cechy współuzależnienia, w tym liczne zaburzenia emocjonalne:

 • brak umiejętności podejmowania decyzji,
 • nadopiekuńczość nad osobą uzależnioną,
 • tłumienie emocji i myśli,
 • brak zaufania do siebie i innych,
 • trudności w porozumiewaniu się,
 • zaniedbywanie własnych potrzeb
 • brak umiejętności stawiania granic,
 • obniżone poczucie własnej wartości,
 • poczucie bezsensu życia,
 • brak asertywności,
 • skrajne reakcje emocjonalne,
 • rezygnację z siebie na rzecz potrzeb partnera,
 • liczne zaburzenia emocjonalne w tym depresję, lęki, irracjonalną nadzieję itp.
 • Taka osoba zaczyna zaniedbywać samą siebie, dzieci innych członków rodziny, a zamiast tego przenosi całą swoją uwagę na uzależnionego partnera.

  Osoby te zdecydowanie potrzebują pomocy psychologicznej. Terapia współuzależnienia to często jedyne wyjście, aby móc zacząć normalnie funkcjonować i nabrać świadomości na temat istniejącego problemu i stać się wsparciem dla dzieci czy innych ważnych osób, poza alkoholikiem.

  Terapia dla osób współuzależnionych

  Ważne, aby osoby współuzależnione szukały pomocy nie tylko dla alkoholika, ale również dla siebie. Terapia osób współuzależnionych jest w stanie pomóc w skutecznym pozbyciu się lęków, poczucia winy czy zaburzeń emocjonalnych. Terapia może być przeznaczona dla partnera osoby uzależnionej, rodzica, dzieci - wszystkich osób, które znajdują się w jego bezpośrednim otoczeniu i wykazują cechy charakterystyczne dla osób współuzależnionych. Rozwiązaniem może być skorzystanie z usług ośrodka Terapii Uzależnień „Dezyderata”, gdzie wszyscy uczestnicy terapii znajdują się pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

  FAQ

  Współuzależnienie - gdzie szukać pomocy?

  Pomocy można szukać w państwowych i prywatnych ośrodkach, które prowadzą terapię dla alkoholików i jednocześnie osób współuzależnionych. Praca nad sobą pozwala na wyeliminowanie zaburzeń i odzyskanie radości życia, odrywając się od osoby uzależnionej.

  Co daje terapia dla współuzależnionych?

  Terapia osób współuzależnionych pozwala na odbudowanie poczucia własnej wartości i rozpoczęcie realizacji własnych potrzeb, rozwinięcie umiejętności ich komunikowania, skupienie się na sobie i innych osobach, które jeszcze wymagają opieki np. dzieciach, a nie na pijącym partnerze.

  Jak wygląda terapia dla osób współuzależnionych?

  Terapia może mieć formę indywidualnych spotkań lub grupowych. Rozwiązaniem jest także skorzystanie z terapii stacjonarnej, która pozwala na kompleksowe leczenie. Terapia tego typu zawsze odbywa się pod przewodnictwem terapeuty uzależnień.

  Ile trwa terapia dla współuzależnionych?

  Uzyskanie pozytywnych rezultatów terapii zależy od wielu indywidualnych cech. Terapia sam na sam z terapeutą trwa zwykle nieco krócej niż terapia grupowa, która może trwać nawet wiele lat. Pozostawanie pod wpływem osoby uzależnionej przez wiele lat może wymagać długotrwałej i intensywnej terapii.

  Skontaktuj się z nami


   Dane kontaktowe