parallax background

Leczenie alkoholizmu Kraków

Golnąć, łyknąć, chlapnąć czy zatankować – w odniesieniu do picia alkoholu, można by wymieniać wiele bliskoznacznych słów. W odniesieniu do spożywania trucizny, którą niewątpliwie jest alkohol, warto przytoczyć również określenia takie jak choroba alkoholowa, nałóg, uzależnienie i śmierć.

Szkodliwe spożywanie alkoholu przyczynia się rokrocznie do przedwczesnych zgonów, rozwoju chorób przewlekłych wywołanych nadmiernym spożywaniem alkoholu, urazów i wypadków.

Gdzie leczyć alkoholika? - Leczenie alkoholizmu w Krakowie

I choć podczas jednej z ostatnich sesji Rady Wykonawczej WHO ustalono przyspieszenie działań na rzecz ograniczenia szkodliwego spożycia alkoholu na lata 2022-2030 („Accelerating action to reduce the harmful use of alcohol”), leczenie alkoholizmu w ośrodku terapii uzależnień w Krakowie, odbywa się tu i teraz. Codziennie. Nie globalnie, ale lokalnie i indywidualnie.

Jako priorytet zdrowia publicznego oraz życia osobistego, rodzinnego i zawodowego naszych podopiecznych, realizowany jest szereg działań profilaktycznych i prewencyjnych w ramach zdrowienia. Przy wsparciu zespołu profesjonalistów, psychoterapeutów i lekarzy, osoby zmagające się z nałogiem otrzymują niezbędne wsparcie, ponieważ nałóg to choroba i jako taka, wymaga odpowiedniego leczenia.

Ośrodek Terapii Uzależnień „Dezyderata” w Krakowie udziela niezbędnego wsparcia osobom „zamkniętym” w pułapce uzależnienia. Nasi specjaliści podejmują codzienną walkę o zdrowie i życie swoich pacjentów. Leczenie alkoholizmu w Krakowie daje nie tylko nadzieje na lepsze jutro bez procentów. To wymierne korzyści wpływające na jakość życia – pomoc, która ułatwia wielu osobom zerwać raz na zawsze znajomość ze zgubnym nałogiem. Alkoholizmem.

Choroba alkoholowa – jak pomóc alkoholikowi?

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 określa powstałe w wyniku przyjmowania substancji psychoaktywnych, konsekwencje zdrowotne. Kategoryzowane ze względu na rodzaj przyjmowanej substancji, obejmują również grupę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem alkoholu.

Alkoholik może szukać pomocy w krakowskim ośrodku terapii uzależnień. To pierwszy a zarazem najważniejszy i wielki krok ku wyzdrowieniu. Życie w trzeźwości to pokonywanie kolejnych etapów.

Jak pomóc osobie z nałogiem alkoholowym? Wsparcie najbliższych jest ważnym elementem zdrowienia. Jeśli alkoholik nie jest w stanie podjąć stanowczej decyzji o podjęciu się terapii alkoholowej, osoby z najbliższego otoczenia mogą skontaktować się ze specjalistami krakowskiego ośrodka Dezyderata i poprosić o poradę.

Alkohol rządzi emocjami, uczuciami, zachowaniem i działaniem osoby go spożywającej. U alkoholika, permanentny stan odurzenia zniekształca obraz rzeczywistości, uszkadza zdrowie fizyczne i psychiczne. Najlepszym rozwiązaniem jest przekonanie alkoholika do podjęcia leczenia w specjalistycznym ośrodku terapeutycznym.

Terapia alkoholowa w Krakowie – jak zacząć leczenie alkoholizmu?

Najważniejszym krokiem w leczeniu alkoholizmu jest wykonanie pierwszego kroku – przyznanie się do problemu, do nałogowego picia, do choroby. Wyparcie i kłamstwo to źli doradcy. Alkoholik powinien przestać negować swoje uzależnienie, sygnalizować potrzebę pomocy a w konsekwencji, zaakceptować stan faktyczny czyli istnienie choroby alkoholowej.

Gdzie alkoholik może szukać pomocy? W specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień w Krakowie, znajdują się osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, predyspozycjami i cennym doświadczeniem niezbędnym w radzeniu sobie z problemem uzależnienia od alkoholu. Rozmowa z terapeutami określa stan zdrowia i szczególne potrzeby pacjenta w ramach leczenia choroby alkoholowej.

Krakowska Dezyderata – tutaj alkoholik otrzymuje niezbędną pomoc

Alkoholik jako chory, szkodzi sobie i otoczeniu. Potrzebuje pomocy. Terapia w Krakowie jest elementem procesu leczenia alkoholizmu. To dzięki opiece interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, nasz ośrodek zapewnia pacjentom najwyższy poziom świadczonych usług terapeutycznych.

Osoby rozpoczynające walkę z nałogiem doświadczają wielu emocji, czują się zagubione. Pacjenci kontynuujący leczenie zmagają się z przykrym poczuciem bezradności. Dla obu grup pacjentów, ośrodek zapewnia niezbędne poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i ogromną dawkę empatii.

Leczenie alkoholizmu polega m.in. na przekonywaniu pacjenta o słuszności obranej decyzji – życiu bez alkoholu. To przygotowywanie osób w różnym wieku, do funkcjonowania w społeczeństwie, powrocie do codzienności – innej, bo bez używania alkoholu, jako środka do regulowania przykrych uczuć i trudnych relacji.

Terapeuci wyposażają nałogowca w narzędzia niezbędne do pokonywania problemów i trudności, z którymi zmaga się wielu ludzi (również tych nieuzależnionych). Jednak to oddziaływanie w ośrodku terapeutycznym sprawia, że pacjent odzyskuje wiarę w siebie i swoje możliwości, dzięki czemu łatwiej pokonuje wyzwania i ma więcej energii do stawiania czoła przeciwnościom.

Odwyk alkoholowy w Krakowie – na czym polega leczenie alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu w Krakowie odbywa się etapami. Choroba alkoholowa jest podstępna i wyniszczająca a cechuje ją zależność fizyczna i psychiczna od środka odurzającego (w tym przypadku alkoholu).

Ośrodek terapeutyczny Dezyderata oferuje niezbędną pomoc i wsparcie terapeutyczne w niewielkiej grupie pacjentów. Pozwala to zarówno na bardziej indywidualne traktowanie każdego pacjenta, jak i rozpoczęcie terapii stacjonarnej w każdym momencie. Osoby uzależnione od alkoholu mogą liczyć na ustalenie indywidualnego planu terapii, stworzonego na podstawie konsultacji pacjenta ze specjalistą (diagnoza, obserwacja, badanie).

Serdecznie zapraszamy osoby z Krakowa i okolic, mieszkańców województwa małopolskiego do skorzystania z oferty prywatnego Ośrodka Psychoterapii Uzależnień „Dezyderata”. Skontaktuj się z naszymi terapeutami – pomóż lub daj sobie pomóc. Leczymy uzależnienia. Jesteśmy do dyspozycji Twojej i Twoich bliskich.

Skontaktuj się z nami


    Dane kontaktowe