parallax background

Terapia alkoholowa i narkotykowa

Terapia uzależnień to niezwykle skomplikowane i złożone zagadnienie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że do każdej uzależnionej osoby należy podchodzić nieco inaczej – rozumiemy, iż odwiedzający nas chorzy mają różne doświadczenia życiowe i różną świadomość swojego stanu. Terapia w ośrodku Dezyderata zawsze jest dostosowana do indywidualnych problemów pacjenta – niezależnie od tego, czy jest to terapia alkoholowa, narkotykowa czy lekowa. Gwarantujemy pomoc na najwyższym poziomie.

Na etapie wstępnym i podstawowym terapia powinna trwać nie krócej niż 6, ale nie dłużej niż 8 tygodni. O tym jak długi powinien być pobyt w naszym ośrodku decyduje diagnoza nozologiczna, psychiatryczna, psychologiczna i problemowa.

PROGRAM TERAPII DZIELI SIĘ NA 2 ETAPY:

Etap wstępny
Cele:

 • zapoznanie się z uczestnikami grupy terapeutycznej, nawiązanie kontaktu z terapeutą prowadzącym;
 • poznanie zasad pracy w grupie terapeutycznej;
 • poznanie zasad "dobrej komunikacji" - udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych;
 • rozpoznanie własnej motywacji do leczenia i podejmowania zmian;
 • zdobywanie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu;
 • rozpoznawanie i rozumienie własnego uzależnienia oraz stopnia jego zaawansowania (autodiagnoza);
 • wstępne rozpoznanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do wspierania wczesnej abstynencji;

Etap podstawowy
Cele:

 • ugruntowanie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość;
 • rozpoznanie działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia;
 • rozpoznanie problemów życiowych i ich związku z piciem we wszystkich obszarach funkcjonowania;
 • uczenie się rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych – uczuć;
 • uczenie się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi uczuciami;
 • uczenie się rozpoznawania własnych umiejętności, możliwości, potrzeb i celów;
 • zwiększenie  umiejętności interpersonalnych;
 • uczenie się rozpoznawania swojego świata wartości;
 • budowanie poczucia własnej wartości – akceptacji siebie;
 • budowanie oparcia w sobie i odpowiedzialności za siebie;
 • zdobywanie wiedzy na temat nawrotów choroby;
 • uczenie się radzenia sobie z nawrotami choroby;
 • uczenie się konstruktywnych sposobów odmawiania picia;
 • poznawanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym

Terapię uzależnień uzupełnia cały szereg dodatkowych warsztatów jak i spacery, wycieczki górskie, szereg ćwiczeń gimnastyczno-relaksacyjnych, biofeedback, wycieczki rowerowe i inne aktywności fizyczne, aranżowane w zależności od warunków atmosferycznych, pór roku.

Niezwykle ważnym elementem terapii jest praca indywidualna z pacjentem podczas jego pobytu w ośrodku. Każdy pacjent ma przydzielonego osobistego terapeutę, który w trakcie jego pobytu w ośrodku prowadzi z nim sesje indywidualne, wspiera go, motywuje, omawia różne newralgiczne wydarzenia z życia pacjenta, których ten nie chce przedstawić przed grupą terapeutyczną. Często też po zakończeniu terapii stacjonarnej pacjent pozostaje w kontakcie ze swoim terapeutą i zawsze może liczyć na jego pomoc i wsparcie w wypadku kryzysu lub nawrotu choroby alkoholowej oraz kontynuowanie terapii poza ośrodkiem. Jest to możliwe zarówno w sesjach indywidualnych jak i sesjach odbywanych za pomocą komunikatorów (szczególnie dotyczy to pacjentów, którzy mieszkają daleko od ośrodka stacjonarnego).

Zobacz również: wczasy odwykowe dla alkoholików

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe