Leczenie uzależnień i alkoholizmu GOPU - DEZYDERATA

"Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy."

Max Ehrmann

Specjalizujemy się w:

-Leczenie uzależnień czyli terapia uzależnień
-Leczenie alkoholizmu czyli terapia odwykowa
a także terapia współuzależnienia ,
indywidualne sesje i porady medyczne, psychiatryczne, prawne, socjalne.

Leczenie alkoholizmu nie musi być trudne.
Pamiętaj nie jesteś z tym sam!

 

 

PRZYDATNE LINKI

 

 

 

 

 

Skrzynka pocztowa @ dezyderata.com

;

 

Terapia alkoholowa i narkotykowa

Dwuetapowa terapia uzależnień

Zdajemy sobie sprawę z tego, że do każdej uzależnionej osoby należy podchodzić nieco inaczej – rozumiemy, iż odwiedzający nas chorzy mają różne doświadczenia życiowe i różną świadomość swojego stanu. Terapia uzależnień w „DEZYDERACIE” zawsze jest dostosowana do indywidualnych problemów każdego kuracjusza – niezależnie od tego, czy jest to terapia alkoholowa, narkotykowa czy lekowa. Gwarantujemy pomoc na najwyższym poziomie.

Program i cele terapii :

Program terapii uzależnień  jest złożonym procesem oddziaływań.  Na etapie wstępnym i podstawowym powinien trwać nie krócej niż 4 tygodnie ale  nie dłużej niż 8 tygodni. O tym jak długi powinien być pobyt w ośrodku powinna decydować diagnoza nozologiczna, psychiatryczna, psychologiczna i problemowa.

PROGRAM TERAPII DZIELI SIĘ NA 2 ETAPY:

Etap wstępny


Cele:

 • zapoznanie się z uczestnikami grupy terapeutycznej, nawiązanie kontaktu z terapeutą prowadzącym;
 • poznanie zasad pracy w grupie terapeutycznej;
 • poznanie zasad "dobrej komunikacji" - udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych;
 • rozpoznanie własnej motywacji do leczenia i podejmowania zmian;
 • zdobywanie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu;
 • rozpoznawanie i rozumienie własnego uzależnienia oraz stopnia jego zaawansowania (autodiagnoza);
 • wstępne rozpoznanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do wspierania wczesnej abstynencji;Etap podstawowy 

Cele:

 • ugruntowanie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość;
 • rozpoznanie działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia;
 • rozpoznanie problemów życiowych i ich związku z piciem we wszystkich obszarach funkcjonowania;
 • uczenie się rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych – uczuć;
 • uczenie się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi uczuciami;
 • uczenie się rozpoznawania własnych umiejętności, możliwości, potrzeb i celów;
 • zwiększenie  umiejętności interpersonalnych;
 • uczenie się rozpoznawania swojego świata wartości;
 • budowanie poczucia własnej wartości – akceptacji siebie;
 • budowanie oparcia w sobie i odpowiedzialności za siebie;
 • zdobywanie wiedzy na temat nawrotów choroby;
 • uczenie się radzenia sobie z nawrotami choroby;
 • uczenie się konstruktywnych sposobów odmawiania picia;
 • poznawanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym
Terapię uzupełniają wycieczki górskie, spacery, piłka nożna, koszykówka, basen, narty, wycieczki rowerowe.

Galeria

Copyright by www.kompuartgraf.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna