parallax background

Ile kosztuje leczenie alkoholizmu w prywatnym ośrodku?

Każdy przypadek pacjenta uzależnionego od alkoholu, jest inny. Trudno jednoznacznie ustalić konkretną przyczynę powstawania nałogu. O tym czy i jak rozwinie się nałóg alkoholowy, decyduje cały szereg czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych.

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu? Alkoholizm to wadliwy wzorzec zachowania, który przyczynia się do utraty kontroli nad piciem, a alkohol staje się fundamentalną strukturą potrzeb osoby uzależnionej:

 • zaniedbywanie ważnych obowiązków (rodzinnych, zawodowych);
 • spożywanie alkoholu w celu tłumienia emocji i stresów dnia codziennego;
 • zmniejszanie objawów nadmiernego picia, kolejnym piciem (t.zw. klinowanie, zapijanie kaca);
 • patologiczne kłamstwo i oszukiwanie najbliższego otoczenia (ukrywanie alkoholu, ukrywanie nawyku, tłumaczenie się, zdobywanie środków materialnych - na zaspokojenie głodu alkoholowego);
 • rosnące poczucie winy („kac moralny”, coraz częściej występujące wstydliwe sytuacje, ocena najbliższego środowiska, sąsiadów, znajomych).

Granica między piciem „normalnym” a „patologicznym” jest prawie niezauważalna. Alkoholizm jako choroba rozwija się powoli, dlatego każdy alkoholik ma własną historię picia, siły nawyku, kierunku uzależnienia i upośledzeń wywołanych nałogiem. A to wszystko łączy jeden, wspólny mianownik: alkohol.

Ile kosztuje leczenie alkoholizmu w zamkniętym ośrodku?

Koszt leczenia alkoholizmu w prywatnym ośrodku odwykowym uzależniony jest od pakietu usług wchodzących w skład leczenia, indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta. Po specjalistycznej konsultacji warto przemyśleć, ile czasu powinna pozostać w ośrodku osoba uzależniona, aby móc z sukcesem rozpocząć walkę z nałogiem po zakończeniu terapii stacjonarnej:

 • oferta 2-tygodniowych turnusów to średni koszt 3500zł-4500zł;
 • oferty 30/35-dniowych pobytów w ośrodku to średnio 7000zł-12.000zł;
 • oferta prywatnej detoksykacji/odtruwania to koszt ok. 4000zł-6000zł
 • oferty indywidualne wycenia prywatny ośrodek terapeutyczny.

Leczenie alkoholizmu: za co trzeba zapłacić?

Koszt pobytu w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień, zależy od indywidualnej oferty podmiotu leczniczego. Cena prywatnej terapii odwykowej obejmuje (lub może obejmować):

 • pobyt czasowy 1, 2, 3, 4 miesięcy (terapia stacjonarna, całodobowa lub otwarta, ambulatoryjna – dochodząca);
 • zakwaterowanie w pokojach (1-osobowych, 2-osobowych);
 • program terapeutyczny (lekarz: internista, psychiatra, neurolog, specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, terapeuci uzależnień, trenerzy, pozostały personel ośrodka);
 • detoksykacja 1-7 dniowa;
 • leczenie farmakologiczne;
 • całodniowe wyżywienie (zaplecze socjalne);
 • konsultacje dla rodzin, osób współuzależnionych;
 • warsztaty terapeutyczne dodatkowe;
 • inne (pakiety zindywidualizowanych ofert ośrodka odwykowego).

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe