parallax background

Ile kosztuje leczenie alkoholizmu w prywatnym ośrodku?

Każdy przypadek pacjenta uzależnionego od alkoholu, jest inny. Trudno jednoznacznie ustalić konkretną przyczynę powstawania nałogu. O tym czy i jak rozwinie się nałóg alkoholowy, decyduje cały szereg czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych.

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu? Alkoholizm to wadliwy wzorzec zachowania, który przyczynia się do utraty kontroli nad piciem, a alkohol staje się fundamentalną strukturą potrzeb osoby uzależnionej:

 • zaniedbywanie ważnych obowiązków (rodzinnych, zawodowych);
 • spożywanie alkoholu w celu tłumienia emocji i stresów dnia codziennego;
 • zmniejszanie objawów nadmiernego picia, kolejnym piciem (t.zw. klinowanie, zapijanie kaca);
 • patologiczne kłamstwo i oszukiwanie najbliższego otoczenia (ukrywanie alkoholu, ukrywanie nawyku, tłumaczenie się, zdobywanie środków materialnych - na zaspokojenie głodu alkoholowego);
 • rosnące poczucie winy („kac moralny”, coraz częściej występujące wstydliwe sytuacje, ocena najbliższego środowiska, sąsiadów, znajomych).

Granica między piciem „normalnym” a „patologicznym” jest prawie niezauważalna. Alkoholizm jako choroba rozwija się powoli, dlatego każdy alkoholik ma własną historię picia, siły nawyku, kierunku uzależnienia i upośledzeń wywołanych nałogiem. A to wszystko łączy jeden, wspólny mianownik: alkohol.

Leczenie alkoholizmu cena

Promowanie przez samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu, alkoholizmu jako choroby, ułatwiło wielu ludziom podjęcie decyzji o leczeniu. Niemoralne, destrukcyjne zachowania podejmowane pod wpływem alkoholowego nałogu, przestały być w wielu środowiskach uważane za zwykłe „pijackie ekscesy” a przesądzały o decyzji podjęcia odwyku pod okiem specjalistów.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i postępowaniem w stosunku do osób nadużywających alkoholu w art.21:

1. Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzi się w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zwanych dalej „zakładami leczniczymi”.
2. Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.
3. Od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie leczenia odwykowego udzielane przez zakłady lecznicze.

Ile kosztuje leczenie w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień?

Koszt leczenia w prywatnym ośrodku leczenia nałogu alkoholowego uzależniony jest od pakietu usług wchodzących w skład leczenia, indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta. Po specjalistycznej konsultacji warto przemyśleć, ile czasu powinna pozostać w ośrodku osoba uzależniona, aby móc z sukcesem rozpocząć walkę z nałogiem po zakończeniu terapii stacjonarnej:

 • oferta 2-tygodniowych turnusów to średni koszt 3500zł-4500zł;
 • oferty 30/35-dniowych pobytów w ośrodku to średnio 7000zł-12.000zł;
 • oferta prywatnej detoksykacji/odtruwania to koszt ok. 4000zł-6000zł
 • oferty indywidualne wycenia prywatny ośrodek terapeutyczny.

Leczenie alkoholizmu: za co trzeba zapłacić?

Koszt pobytu w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień, zależy od indywidualnej oferty podmiotu leczniczego. Cena prywatnej terapii odwykowej obejmuje (lub może obejmować):

 • pobyt czasowy 1, 2, 3, 4 miesięcy (terapia stacjonarna, całodobowa lub otwarta, ambulatoryjna – dochodząca);
 • zakwaterowanie w pokojach (1-osobowych, 2-osobowych);
 • program terapeutyczny (lekarz: internista, psychiatra, neurolog, specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, terapeuci uzależnień, trenerzy, pozostały personel ośrodka);
 • detoksykacja 1-7 dniowa;
 • leczenie farmakologiczne;
 • całodniowe wyżywienie (zaplecze socjalne);
 • konsultacje dla rodzin, osób współuzależnionych;
 • warsztaty terapeutyczne dodatkowe;
 • inne (pakiety zindywidualizowanych ofert ośrodka odwykowego).

Trzeźwy alkoholik: do kiedy trwa terapia?

Ile trwa terapia odwykowa – trzeźwość

Czas trwania odwyku uzależniony jest od obranej ścieżki terapii alkoholowej. Uzależniony może pozostać w ośrodku zamkniętym lub podejmować leczenie ambulatoryjnie. Wliczając do terapii okres odtruwania organizmu, proces leczenia powinien zajmować od 1,5 do 2 lat. Po jego zakończeniu warto zadbać o wsparcie psychoterapeutyczne (pogłębione), które odbywa się cyklicznie i daje większe szanse na utrzymanie życia w trzeźwości.

Alkoholizm to ciężka choroba, zdradliwa, podstępna, nieuleczalna. Trzeźwość alkoholika po cyklu terapeutycznym nie zapewni 100% ochrony przed nawrotem, ale wyposaża uzależnionego w narzędzia potrzebne do walki z nałogiem.

Jak pomóc alkoholikowi?

Jeśli zauważasz u bliskiej osoby niepokojące objawy uzależnienia od alkoholu, zgłoś się po poradę do specjalistów stacjonujących np. w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień.

Zgodnie z nowymi kryteriami (klasyfikacja DSM-5) rozpoznanie zaburzenia związanego z używaniem alkoholu następuje w przypadku pojawienia się w okresie ostatnich 12 miesięcy, co najmniej dwóch wymienionych objawów:

 • spożywanie alkoholu w większych ilościach lub przez dłuższy czas niż zamierzano;
 • uporczywe pragnienie picia alkoholu;
 • nieudane próby ograniczenia lub kontrolowania picia;
 • poświęcanie dużej ilości czasu na aktywności związane ze zdobywaniem alkoholu;
 • głód alkoholu, silne pragnienie lub potrzeba picia;
 • spożywanie alkoholu pomimo stale występujących problemów: fizycznych, psychicznych, społecznych;
 • spożywanie alkoholu w sytuacjach ryzykownych (np. prowadzenie samochodu, obsługiwanie maszyn;
 • ujawnienie się tolerancji na alkohol związanej z potrzebą spożycia większej ilości alkoholu (celem osiągnięcia pożądanego efektu);
 • występowanie charakterystycznych objawów abstynencyjnych spowodowanych przerwaniem picia bądź zredukowaniem dawki alkoholu;
 • spożywanie alkoholu i/lub przyjmowanie substancji o podobnym działaniu z zamiarem złagodzenia albo uniknięcia objawów abstynencyjnych

Alkoholizm statystyki

Według badania CBOS, ponad połowa Polaków deklaruje, że pije alkohol okazjonalnie, mniej niż co dziesiąty badany spożywa go często:

 • 56% ankietowanych lubi wypić alkohol z dobrej okazji, ale nie zdarza się im to często;
 • 8% badanych osób lubi wypić alkohol z dobrej okazji i zdarza się im to często, a 4% badanych nie omija w ogóle takich okazji.

Zmniejszył się wśród ogółu Polaków odsetek osób deklarujących częste picie oraz całkowitych abstynentów – zwłaszcza wśród kobiet. I choć zaobserwowano w ostatnich latach pozytywną zmianę w stosunku do ilości spożywanego alkoholu wśród Polaków, alkoholizm to wciąż uzależnienie dotykające wielu ludzi.

W związku z powyższym, na usługi leczenia odwykowego ze środków publicznych oczekuje wielu chętnych a postępująca choroba alkoholowa potęguje się i wzmaga. Dlatego warto poddać się leczeniu w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień i dać sobie (oraz najbliższym) szansę na nowe, lepsze życie bez nałogu.

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe