parallax background

Jak pomóc alkoholikowi w walce z nałogiem?

Jak pomóc alkoholikowi? Czy najbliżsi mogą realnie pomóc osobie uzależnionej od alkoholu? Poniżej staramy się odpowiedzieć na te oraz inne pytania dotyczące alkoholizmu osoby bliskiej.

Alkoholizm to statystycznie jeden z najczęstszych czynników ryzyka dla zdrowia i życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia zajmuje trzecie, niechlubne, miejsce wśród najniebezpieczniejszych, szkodliwych i globalnych przyczyn: śmierci, chorób i urazów.

Alkohol jest najpowszechniej stosowaną substancją psychoaktywną. Jego spożywanie wiąże się z poważnymi konsekwencjami – może prowadzić do uzależnienia, zaburzeń somatycznych i psychicznych. Nadmiernie spożywany przyczynia się do zatrucia alkoholowego i może prowadzić do śmierci.

Stan uzależnienia od alkoholu to choroba wymagająca specjalistycznej i skutecznej terapii. Walka z nałogiem to proces, dlatego warto zadbać o profesjonalną pomoc i wykwalifikowanych terapeutów.

Jak pomóc alkoholikowi?

Pierwszym i zasadniczym krokiem w kierunku rozpoznania problemu alkoholowego, jest jego prawidłowe sklasyfikowanie i opisanie. Sprawdzenie stanu zdrowia i ewentualna pomoc terapeutyczna to etap drugi. Należy pamiętać, że alkoholicy – w większości przypadków – zaprzeczają, że mają jakikolwiek problem z alkoholem. Nałogowcy błędnie uważają, że są w stanie kontrolować swoje picie.

Nałóg alkoholowy działa podstępnie i właściwie trudno jest określić z precyzją, kiedy staje się problemem. Alkoholizm łatwo identyfikuje się poprzez systemy diagnostyczne według klasyfikacji DSM-5 1 i ICD-10.

Zakwalifikowanie alkoholizmu jako choroby, ułatwiło niesienie pomocy osobom uzależnionym. Możliwość leczenia w warunkach medycznych sprawiło, że wielu alkoholików ujawniło swój problem. Co więcej, do pracy z alkoholikami włączeni zostali lekarze i pielęgniarki, pracownicy socjalni i psychologowie.

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień pomagają pacjentom powrócić do normalności, do życia bez alkoholu – przy wsparciu wykwalifikowanej kadry terapeutycznej.

Jak pomóc alkoholikowi w domu?

Osoby z najbliższego otoczenia mogą wspierać chorego rozmową i uświadamianiem zagrożeń związanych z piciem alkoholu. Wsparcie najbliższych motywuje do walki z nałogiem. Warto więc wdrożyć w warunkach domowych "program naprawczy" i:

 • nie kupować i nie spożywać alkoholu w domu,
 • unikać spotkań podwyższonego ryzyka – z osobami pijącymi, w miejscach z łatwą dostępnością do alkoholu,
 • tłumaczyć skutki nadmiernego picia – potrzeby rodziny, upośledzenie kontaktów z rodziną, złe samopoczucie jej członków.

Jak pomóc alkoholikowi w podjęciu decyzji o rozpoczęciu terapii?

Nałóg rządzi emocjami, uczuciami, zachowaniem i działaniem osoby uzależnionej. Jak pomóc alkoholikowi? Najlepszym rozwiązaniem jest przekonanie go do podjęcia leczenia. Alkoholizm to choroba, a terapia to lekarstwo. Jeśli droga do wyleczenia związana jest z detoksykacją organizmu, poddaniu się rehabilitacji w ośrodku leczenia uzależnień – to warto skorzystać z takiej szansy.

Jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć?

Jeśli rodzina czy najbliższe osoby, nie są w stanie uświadomić alkoholikowi jego problemu, a co więcej osoba ta zaprzecza swojemu ewidentnemu nałogowi, warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem.

Dla wielu nałogowców wystarczającym argumentem „za” podjęciem się leczenia, są konsekwencje wynikające z uzależniającego picia. Alkohol degraduje organizm od środka, pojawia się wiele nieodwracalnych zmian w tym w ośrodkowym układzie nerwowym.

Alkoholik, który:

 • nie chce poddać się leczeniu,
 • trwa w uzależnieniu przez długi czas,
 • stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób oraz siebie,

wymaga leczenia poprzez sądowy nakaz przymusowego leczenia odwykowego. Podstawą orzeczenia sądowego jest opinia biegłego psychiatry i psychologa.

Alkoholik – warto wiedzieć, że:

 • wielu alkoholików nie uświadamia sobie, że popada w nałóg,
 • alkoholik jest chory – ma zaburzone postrzeganie świata,
 • nałóg prowadzi do zaburzeń psychicznych,
 • alkoholik szkodzi sobie i otoczeniu,
 • uzależnienie wiąże się z ubytkami na zdrowiu fizycznym i psychicznym u alkoholika i innych ludzi (rodzina, znajomi),
 • alkoholik pogrążony w nałogu wykazuje się zachowaniem niebezpiecznym:
  • prowadzi samochód pod wpływem alkoholu,
  • spożywa alkohol z niesprawdzonego źródła, narażając się m.in. na upośledzenie widzenia, ślepotę, śpiączkę a nawet śmierć,
  • nawiązuje przygodne kontakty (seksualne).

Test na alkoholizm

Kwestionariusz diagnostyczny zespołu uzależnienia od alkoholu opracowany według dr Bohdana Woronowicza. Test autodiagnozy problemu alkoholowego. Po przeczytaniu pytania, zaznacz jedną z odpowiedzi: TAK lub NIE.

 1. Zdarzało się, że po wypiciu alkoholu miałeś luki w pamięci (przerwa w życiorysie, „urwany film”). TAKNIE
 2. Zauważyłem, że obecnie inaczej reaguję na alkohol (mam „mocną głowę”, mam „słabszą głowę”). TAKNIE
 3. Zdarzało się, że piłem alkohol na czczo (przed pierwszym posiłkiem). TAKNIE
 4. Następnego dnia po przepiciu miewałem, zwłaszcza rankiem, wymioty lub nudności. TAKNIE
 5. Czasami z powodu picia miewałem kłopoty w pracy. TAKNIE
 6. Często myślałem o konieczności ograniczenia swojego picia. TAKNIE
 7. W czasie trzeźwienia lub po wytrzeźwieniu odczuwałem niepokój (napięcie). TAKNIE
 8. Często po pierwszych kieliszkach alkoholu miałem trudną do powstrzymania potrzebę dalszego picia TAKNIE
 9. Gdybym nie pił moje układy rodzinne uległyby poprawie. TAKNIE
 10. Były takie okresy, kiedy na drugi dzień po przepiciu obserwowałem drżenie rąk. TAKNIE
 11. Często drażniły mnie uwagi innych osób na temat mojego picia. TAKNIE
 12. Zdarzało się, że w czasie trzeźwienia, lub na drugi dzień po przepiciu pociłem się. TAKNIE
 13. Często obiecywałem najbliższym (rodzina, przyjaciele), że nie będę już pił alkoholu. TAKNIE
 14. Zdarzało się, że miałem wyrzuty sumienia z powodu swojego picia (poczucie winy, „moralnego kaca”). TAKNIE
 15. Zdarzało się, że kiedy byłem zdenerwowany piłem alkohol dla uspokojenia. TAKNIE
 16. Zawsze po wypiciu alkoholu ustępowało drżenie rąk, a samopoczucie ulegało poprawie. TAKNIE
 17. Po zaprzestaniu picia występowały u mnie napady drgawkowe (padaczka). TAKNIE
 18. Wielokrotnie zdarzało się, że piłem dłużej niż dwa dni z rzędu. TAKNIE
 19. Byłem już kiedyś w szpitalu z powodu nadużywania alkoholu. TAKNIE
 20. Zdarzało mi się wypić alkohol niespożywczy. TAKNIE

Zgłoś się do terapeuty, specjalisty do spraw uzależnień – skonsultuj swój problem, omów wyniki testu diagnostycznego.

Źródła

https://cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf

https://www.arslege.pl/ustawa-o-podatku-akcyzowym/k77/s1465/ https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/3134/PM743--Zespol-uzaleznienia-od-alkoholu--Kowalewski.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://hipokrates-piotrkow.pl/wp-content/uploads/2018/06/UZALE%C5%BBNIENIA.test-alkohol.pdf

http://phie.pl/pdf/phe-2015/phe-2015-2-315.pdf http://www.psychologia.edu.pl/

https://www.parpa.pl/images/file/Raport%20ESPAD%202015.pdf https://www.gov.pl/web/zdrowie/alkohol

http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2012/hyg-2012-1-049.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350230/U/D19820230Lj.pdf

https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/3134/PM743--Zespol-uzaleznienia-od-alkoholu--Kowalewski.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe