parallax background

Jak rozpocząć leczenie alkoholizmu?

Alkoholizm to choroba która w wielu przypadkach rozwija się latami. Jej podstępny charakter i pozorna „niewinność” sprawia, że może zostać rozpoznana dopiero w fazie krytycznej lub przewlekłej – krańcowej. Warto więc reagować na pierwsze symptomy i rozpocząć leczenie, aby móc ograniczyć drastyczne skutki picia.

Alkoholizm to choroba która przebiega powolnie, zmienia się w czasie i pogłębia. Nie ma skutecznego leku, który zahamowałby jej skutki od zaraz, dlatego leczenie i powrót do zdrowia również wymaga czasu. Pojawiają się zatem pytania, jak rozpocząć leczenie alkoholizmu? Od czego zacząć leczenie alkoholizmu?

Alkoholicy spożywają nawet takie dawki substancji psychoaktywnej, które dla osoby nieuzależnionej mogłyby być ilością śmiertelną.

Duże spożycie alkoholu definiuje się jako picie ponad 60 g czystego alkoholu na dobę w przypadku mężczyzn oraz ponad 40 g czystego alkoholu na dobę w przypadku kobiet. Na przykład butelka wina (750 ml; 12% vol.) zawiera około 70 g alkoholu, a butelka piwa (330 ml; 5% vol.) zawiera około 13 g alkoholu

Jak zacząć terapię uzależnień?

Pierwszym i najważniejszym krokiem uzależnionego, jest przyznanie się przed samym sobą, że alkohol i jego spożywanie jest źródłem problemu. Alkoholik powinien przestać zaprzeczać faktom, a musi zaakceptować swoją chorobę i zasygnalizować potrzebę profesjonalnej pomocy.

Zasadniczym działaniem w rozpoznaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu jest wynik przeprowadzonej diagnozy nozologicznej – celem rozpoznania jest określenie aktualnego stanu zdrowia jednostki oraz sprawdzenie czy wymaga pomocy terapeutycznej.

Problemowe spożywanie alkoholu identyfikuje się poprzez rozpoznanie dwóch objawów, utrzymujących się przez okres ostatnich 12 miesięcy według klasyfikacji diagnostycznych. W Polsce stosuje się kryteria zawarte w Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-101 (występowanie trzech lub więcej z sześciu objawów osiowych, przez co najmniej miesiąc lub jeżeli utrzymywały się one krócej niż jeden miesiąc, ale występowały w sposób powtarzający się - w ciągu ostatniego roku).

Drugi sposób klasyfikacji został wydany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (American Psychiatric Association; APA). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych – wersja piąta (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Revision; DSM-5) obejmuje kategorie diagnostyczną „zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu” (alcohol use disorder; AUD), zawierającą w sobie "nadużywanie alkoholu" oraz "uzależnienie od alkoholu".

Opracowany również przez Światową Organizację Zdrowia test przesiewowy AUDIT, jest z powodzeniem stosowany przez terapeutów do spraw uzależnień. Dzięki wynikom testu ocenia się nasilenie problemów alkoholowych – od ich braku, przez ryzykowne i szkodliwe używanie, po wskazanie na problemy charakterystyczne dla zespołu uzależnienia od alkoholu.

Kryteria diagnostyczne zespołu uzależnienia od alkoholu – wg Klasyfikacji ICD-10

 1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia (głód alkoholu).
 2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).
 3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie drżenie) bądź używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych.
 4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
 5. Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.
 6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw picia.

Kryteria diagnostyczne zaburzeń używania alkoholu – wg Klasyfikacji DSM-5 1.

 1. Picie alkoholu w większych ilościach, częściej lub przez dłuższy czas niż się zamierzało pierwotnie.
 2. Utrzymujący się przez dłuższy czas zamiar lub co najmniej jedna próba przerwania picia bądź picia kontrolowanego.
 3. Znacząca ilość czasu poświęcona w celu uzyskania, użycia alkoholu lub dochodzeniu do siebie po wypiciu alkoholu.
 4. Głód alkoholu, silna potrzeba spożycia alkoholu.
 5. Powtarzające się używanie alkoholu powodujące niemożność właściwego wypełniania podstawowych obowiązków w pracy, szkole lub w domu.
 6. Uporczywe używanie alkoholu pomimo stałych lub nawracających problemów społecznych bądź międzyludzkich, które są skutkiem lub są nasilane przez działanie substancji.
 7. Znaczne zredukowanie lub zaniechanie aktywności społecznej, zawodowej i rekreacyjnej z powodu picia alkoholu.
 8. Powtarzające się używanie alkoholu w sytuacjach, kiedy stwarza to fizyczne zagrożenie.
 9. Picie alkoholu mimo wiedzy, że nawracające problemy zdrowotne lub psychiczne są spowodowane bądź zaostrzane przez picie alkoholu.
 10. Potrzeba zwiększania ilości alkoholu, aby osiągnąć pożądany stan intoksykacji lub znacząco zmniejszony efekt z dalszego korzystania z tej samej ilości alkoholu.
 11. Zespół abstynencyjny lub używanie alkoholu (bądź substancji o podobnym działaniu) w celu złagodzenia lub uniknięcia objawów odstawienia.

Terapia uzależnień alkoholowych - jak zacząć?

Jak rozpocząć terapię alkoholową i wygrać z chorobą alkoholową? Leczenie alkoholizmu za pomocą terapii alkoholowej odbywa się w różnego typu ośrodkach. Podstawowym zadaniem świadczeń szpitalnych i pozaszpitalnych realizowanych w komórkach organizacyjnych tj.:

 • Ośrodek Leczenia Uzależnień
 • Oddział Leczenia Uzależnień
 • Ośrodek Terapii Uzależnienia od alkoholu
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień Bliżej Niescharakteryzowanych

jest:

 • Diagnozowanie zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu.
 • Realizowanie programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 • Udzielenie indywidualnych świadczeń zapobiegawczych oraz leczniczych osobom pozostającym w programie terapii osób uzależnionych od alkoholu oraz alkoholi u innych substancji psychoaktywnych.
 • Prowadzenie konsultacji i edukacji dla członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych.
 • Przygotowanie pacjenta do kontynuowania terapii w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradni leczenia uzależnień.
Zacznij terapię

Od czego zacząć leczenie alkoholizmu? Postaw na detoks alkoholowy

Utrata kontroli nad własnym życiem i podjęcie decyzji o leczeniu, wiąże się z potrzebą oczyszczenia organizmu z toksyn. Detoksykacja to usuwanie z organizmu osoby uzależnionej, wszelkich toksyn powstałych w wyniku nałogowego spożywania alkoholu.

Proces odtruwania jest dla alkoholika przeżyciem, wiąże się z silnymi reakcjami emocjonalnymi i fizjologicznymi. Detoks wspomagany farmakologicznie łagodzi objawy zespołu abstynencyjnego i przywraca organizm do równowagi metabolicznej.

Detoksykacja alkoholowa motywuje pacjenta do leczenia odwykowego, a jej przebieg ustala się z praktykami zajmującymi się osobami uzależnionymi. Jest to początek drogi terapeutycznej, która odbywa się często w warunkach ambulatoryjnych. Warto podkreślić, że pacjent który przechodzi odtruwanie w warunkach szpitalnych, ma mniejszą dostępność do alkoholu.

Pobyt na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych trwa zazwyczaj od 8 do 10 dni. Okres ten wydłuża się w przypadku pojawienia się powikłań. Celem leczenia detoksykacyjnego jest bezpieczne i humanitarne przejście okresu odstawienia alkoholu, który niejednokrotnie jest niebezpieczny dla zdrowia i życia pacjenta. Skuteczna detoksykacja motywuje pacjenta do dalszego leczenia terapeutycznego.

Jak rozpocząć leczenie alkoholizmu? Zgłoś się do Ośrodka Dezyderata

Jeśli choroba alkoholowa doskwiera Ci lub bliskiej osobie zgłoś się do naszego Ośrodka Dezyderata. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego pacjenta. Podczas terapii alkoholowej osoba uzależniona może u nas w spokoju i ciszy przemyśleć swoje życie i zachowanie. Na leczenie składają się spotkania w grupach wsparcia i terapia indywidualna.

Uczymy życia w nowej rzeczywistości bez alkoholu np. poprzez treningi zachowań czy zajęcia rekreacyjne. Opracowujemy indywidualny plan dla każdego z pacjentów nie tylko na czas pobytu w ośrodku zamkniętym, ale także po jego opuszczeniu. Terapia alkoholowa może być kontynuowana z jednym z naszych terapeutów również po zakończeniu leczenia bezpośrednio w naszym ośrodku.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, skontaktuj się z naszym specjalistą terapii uzależnień. Pomagamy nie tylko osobom uzależnionym, ale i rodzinom.

Zacznij terapię Żródła

http://phie.pl/pdf/phe-2015/phe-2015-2-315.pdf
https://www.medicover.pl/leki/selincro,1455,d,1344
http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2017/169Gaebel_PsychiatrPol2017v51i2.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0867436115000061
http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2020/7Krawczyk_PsychiatrPol2020v54i1.pdf
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/354-psychoterapia-uzaleznienia-od-alkoholu.html
https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/PODRECZNIK%20E-POP%20DLA%20TERAPEUTOW%20UZALEZNIEN.pdf

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe