parallax background

Kiedy leczyć alkoholizm?

Na pytanie „kiedy leczyć alkoholizm?” można odpowiedzieć wprost: „wtedy, kiedy alkohol zaczyna być problemem”. Jednak uzależnienie od alkoholu (alkoholizm) – to choroba przebiegła, podstępna i przewlekła (chroniczna). Postępuje fazowo i przybiera na sile z czasem. Dlatego trudno jednoznacznie określić „dla kogo” i „kiedy” alkohol „staje się problemem”.

Najważniejsze jednak, aby podjąć zdecydowane kroki i pomimo, że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, a ryzyko nawrotów wysokie – warto udać się po pomoc i poddać terapii, która nie jednemu uzależnionemu uratowała życie.

Uzależnienie od alkoholu

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ICD (do tej pory ICD-10, od 01.01.2022r. ICD-11) definiuje m.in. zaburzenia związane zużywaniem alkoholu.

Kliniczne aspekty zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych zaproponowane w ICD-11, związanych z alkoholem, to:

 1. Nietrzeźwość.
 2. Szkodliwe używanie alkohol
 3. Uzależnienie od alkoholu.
 4. Alkoholowy zespół abstynencyjny.
 5. Delirium alkoholowe.
 6. Wywołane alkoholem zaburzenie psychotyczne.
 7. Wywołane alkoholem zaburzenia nastroju.
 8. Wywołane alkoholem zaburzenia lękowe.
 9. Wywołane alkoholem dysfunkcje seksualne.
 10. Wywołane alkoholem zaburzenia snu.
 11. Otępienie wywołane alkoholem.
 12. Amnezja spowodowana używaniem alkoholu.
 13. Pojedynczy epizod nadużycia alkoholu.

Nadmierne spożywanie alkoholu uszkadza ciało, umysł, relacje rodzinne i społeczne. Alkoholizm, jak każde uzależnienie – może zacząć się bardzo niewinnie, a stopniowo i skutecznie odbierać nie tylko radość, ale również życie. Alkoholizm przyczynia się do rozwoju wielu jednostek chorobowych oraz jest przyczyną przedwczesnej śmierci.

Alkoholizm w liczbach:

 • 3 miliony zgonów rocznie – efekt szkodliwego spożywania alkoholu według danych Światowej Organizacji Zdrowia,
 • 40% osób pijących miało przynajmniej jeden epizod intensywnego picia miesięcznie,
 • rozpoznanie uzależnienia u WFA (wysoko funkcjonujący alkoholik; HFA-high functioning alcoholics) jest opóźnione o minimum 10–11 lat w porównaniu z t.zw. „stereotypowymi” uzależnionymi1.

Alkohol – powody picia

Alkohol jako rodzaj substancji psychoaktywnej i uzależniającej, nasila aktywność szlaku dopaminergicznego (wydzielanie neuroprzekaźnika – dopaminy), który odgrywa istotną rolę w kontroli zachowań emocjonalnych oraz motywacji, nagrody i przyjemności.

Zgubne działanie alkoholu to pozorna obietnica lepszego samopoczucia po spożyciu, możliwość zapomnienia, odstresowania się i zrelaksowania. Alkohol, jak i pozostałe używki (narkotyki, dopalacze) – cechują się wysokim potencjałem uzależniającym.

Alkohol jest używką dostępną, a od określonego prawnie pułapu wiekowego, również substancją legalną. Wpływa na rozwój zmian neuroadaptacyjnych co sprawia, że wraz ze wzrostem spożycia rośnie tolerancja, a w sytuacji odstawienia pojawia się zespół abstynencyjny. Proces adaptacji wiąże się wyższym ryzkiem rozwoju uzależnienia.

Można śmiało stwierdzić, że osoba uzależniona zawsze znajdzie powód do picia. A akt picia nie musi wiązać się z obecnością pijącego towarzystwa. Jest to cecha zauważalna zwłaszcza w tzw. grupie osób wysokofunkcjonujących, w tym również u kobiet.

Przykładowe powody sięgania po alkohol:

 • „Inni też piją”

Picie alkoholu w towarzystwie, dla utrzymania/podtrzymania znajomości, dla zabawy, dla poprawy humoru (zauważalne szczególnie u młodych ludzi).

 • „Wypiję i zapomnę”

Alkohol staje się przyjacielem i towarzyszem w niedoli. Jest odpowiedzią na: gorszy dzień, złe samopoczucie, ból głowy, na poprawę humoru, na zdenerwowanie, na nadmiar emocji, na stres. Zgubne przeświadczenie, że alkohol nie szkodzi, staje się nawykiem i codziennością.

 • „Nie jestem alkoholikiem, mogę pić”

Osoba uzależniona może uważać, że reprezentuje „odpowiedni poziom”, który nie jest charakterystyczny dla „typowego” obrazu alkoholika. Spożywanie alkoholu w każdy możliwy sposób, z okazji braku okazji, w towarzystwie, samotnie, w tajemnicy, oficjalnie.

 • „Piję, bo lubię”

Spożywanie trunków np. w odpowiedzi na trend i zainteresowanie tematyką (np. moda na piwo rzemieślnicze, wysokoprocentowe i luksusowe trunki), zainteresowanie tematem alkoholu w odpowiedzi na brak innych zainteresowań (picie w samotności, dla zabicia nudy).

Leczenie alkoholizmu - jak zacząć?

Pierwszym i najważniejszym krokiem w drodze po zdrowie i życie bez uzależnienia jest… jego wykonanie.

Osoba uzależniona od alkoholu musi uświadomić sobie swój problem. Alkoholizm jest chorobą, a alkoholika należy traktować jak osobę chorą.

Przykładowa ankieta umożliwiająca samodzielne sprawdzenie skłonności alkoholowych:

 • Czy zdarza się wypić więcej niż zamierzałeś/aś?
 • Czy przez spożywanie alkoholu popadłeś/aś w kłopoty?
 • Czy z powodowy wypicia zdarza się, że nie wypełniasz obowiązków (zawodowych, prywatnych)?
 • Czy z powodu picia alkoholu zdarzają się Tobie zaniki w pamięci?
 • Czy z powodu picia alkoholu, straciłeś przyjaciół, bliską osobę (chłopaka, dziewczynę), znajomych?
 • Czy osoby z Twojego otoczenia uważają, że spożywasz alkohol w akceptowalnych normach?

Jeśli samodzielne próby rozwiązania problemu nie przynoszą wymiernych skutków a problem z utrzymaniem trzeźwości pozostaje faktem, warto poprosić o profesjonalną pomoc.

Alkoholicy zgłaszający się do ośrodków leczenia uzależnień, mogą mieć za sobą kilka nieudanych prób wyjścia z nałogu. Najważniejsze, że terapeuci z Ośrodka Dezyderata podchodzą do każdego pacjenta i jego problemu w pełni indywidualnie, ponieważ każdy przypadek i potrzeby pacjenta są po prostu inne.

Podstawowym celem przerwania kontaktu z alkoholem jest:

 • ograniczenie spożycia alkoholu,
 • utrzymanie życia w abstynencji,
 • uczenie się życia w trzeźwości,
 • usuwanie i/lub rozwiązywanie problemów osobistych (emocjonalnych, społecznych).

Jak przestać pić?

Podstawowym problemem alkoholików jest to, że w większości zaprzeczają oni istnieniu związku pomiędzy: piciem przez nich alkoholu a problemem wynikającym z tego picia. Wymówki, szukanie zewnętrznych przyczyn picia – to alkoholowa codzienność uzależnionych i osób z ich najbliższego otoczenia.

Walka z nałogiem to przede wszystkim zaakceptowanie przez uzależnionego problemu picia. Uzależniony powinien sobie uświadomić, że powrót do zdrowia jest możliwy, jednak aby stało się to faktem, alkoholik musi zrozumieć, że:

 • Alkoholizm jest chorobą przewlekłą i wymaga długotrwałego leczenia oraz rekonwalescencji;
 • Alkoholizm jest źródłem nieodpowiedzialnych zachowań i przykrych konsekwencji;
 • Alkoholizm sprawia ból najbliższym;
 • Alkoholizm niszczy relacje;
 • Alkoholizm sprawia, że uzależniony staje się inną (obcą) osobą;

Osoby z najbliższego otoczenia (jeśli trwają przy alkoholiku) są źródłem cennego wsparcia, a otrzymana z ich strony pomoc, miłość i zrozumienie, może być równie skutecznym elementem terapii.

Aby osiągnąć sukces w walce z nałogiem alkoholowym, należy podjąć zdecydowane kroki:

1. Detoksykacja

- chroniczny alkoholizm może spowodować, że samodzielne odstawienie alkoholu będzie stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjenta, dlatego detoksykacja w warunkach kontrolowanych umożliwia bezpieczne odtrucie organizmu.

2. Terapia indywidualna

- kolejnym krokiem w walce o zdrowie i życie bez nałogu, jest brak picia i odpowiednio, konsekwentnie realizowana terapia, zwłaszcza indywidualna, realizowana w ośrodku terapii uzależnień.

3. Grupa wsparcia

- społeczność osób doświadczonych w walce o życie w trzeźwości, to większa motywacja pacjenta, który rozpoczyna swoją drogę do uzdrowienia.

1https://oilgdansk.pl/aktualnosci/na-co-czekac-udajac-ze-wszystko-jest-ok-rzecz-o-wysokofunkcjonujacych-osobach-uzaleznionych/

Źródła

https://www.standardy.pl/newsy/id/201

http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2017/169Gaebel_PsychiatrPol2017v51i2.pdf

https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1

https://oilgdansk.pl/aktualnosci/na-co-czekac-udajac-ze-wszystko-jest-ok-rzecz-o-wysokofunkcjonujacych-osobach-uzaleznionych/

https://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/metody-leczenia-uzaleznienia-od-alkoholu\

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe