parallax background

Leczenie alkoholizmu Nowy Sącz

Alkoholizm to choroba – przewlekła, rozwijająca się latami, śmiertelna. Uzależnieniem nazywany jest zespół objawów psychofizycznych i poznawczych, które zaczynają dominować nad innymi, istotnymi aktywnościami.

Alkohol to substancja zdradliwa, a nałóg ma podstępną naturę. Okres abstynencji przerwany jednym epizodem, może wywołać gwałtowne zjawisko nawrotu choroby oraz przykrych objawów.

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień „Dezyderata” w Nowym Sączu, oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. Dla naszych pracowników dobro pacjenta jest nadrzędnym celem terapii.

Leczenie choroby alkoholowej Nowy Sącz

Choroba alkoholowa może dotknąć każdego – bez względu na status społeczny, wiek, płeć, wykonywany zawód. Istnieje jednak szereg czynników „wyzwalających”, zwiększających prawdopodobieństwo rozwoju choroby alkoholowej.

Nałogowemu piciu nie sprzyjają negatywne wzorce społeczne (kulturowe), przewlekły i silny stres, brak pewności siebie (zaniżona samoocena, negatywny obraz własnej osoby) a w przypadku młodych osób, chęć zaimponowania rówieśnikom.

Choroba alkoholowa to odczuwanie przymusu picia i koncentrowanie swoich działań wokół alkoholu (kupowanie, poszukiwanie, chowanie, spożywanie). Osoby uzależnione podporządkowują swoje życie nałogowi, pomimo pozornego poczucia kontroli nad piciem.

Choroba alkoholowa to wyniszczający nałóg, który odbiera zdrowie, bezpieczeństwo, rodzinę, stabilność finansową i życie. „Dezyderata” w Nowym Sączu to miejsce do którego zgłaszają się osoby mające problem alkoholowy oraz bliscy osób uzależnionych.

Choroba alkoholowa – sygnały ostrzegawcze. Kiedy zacząć leczenie alkoholizmu?

Psychiczne symptomy uzależnienia od alkoholu to m.in. odczuwanie wstydu, poczucie winy i stan napięcia wywołany spożyciem alkoholu a także:

 • stany lękowe;
 • narastająca złość i wrogość;
 • zaburzenia pamięci, koncentracji, świadomości;
 • stany depresyjne;
 • wahania nastroju, gwałtowne, skrajne reakcje emocjonalne;
 • pogarszająca się sprawność intelektualna.

Na pytanie: kiedy rozpocząć leczenie uzależnienia od alkoholu, odpowiedź brzmi: jak najszybciej. Wiemy, jak trudno jest zdobyć się na pierwszy krok, jednak choroba alkoholowa stanowi realne zagrożenie dla utraty zdrowia i życia. Dlatego leczenie odwykowe jest wskazane tym bardziej, jeśli pojawia się:

 • wewnętrzy przymus picia;
 • trudności w kontrolowania ilości spożywanego alkoholu;
 • fizjologiczne objawy odstawienia lub zmniejszenia dawki przyjmowanego alkoholu;
 • zwiększenie tolerancji na alkohol;
 • jawne skutki picia – dla zdrowia i otoczenia;
 • wzrost agresji, sytuacji niebezpiecznych dla alkoholika i otoczenia;
 • myśli i próby samobójcze.

Odwyk alkoholowy Nowy Sącz – jak pomóc alkoholikowi?

Odwyk alkoholowy czyli leczenie terapeutyczne jest niezbędne w przypadku, gdy nałóg zaczyna sprawować kontrolę nad uzależnionym. Pracownicy nowosądeckiego ośrodka „Dezyderata” dokładają wszelkich starań, aby terapia pacjenta przebiegała pomyślnie. Dobro podopiecznych naszego ośrodka jest dla nas najważniejsze.

Tutaj współpracujemy z pacjentami, ich rodzinami, najbliższymi, ucząc ich życia bez zgubnego nałogu alkoholowego. Terapia odwykowa to przede wszystkim edukacja i kształtowanie zachowań abstynenckich. Ich osiągnięcie i utrzymanie są miarą sukcesu terapeutycznego.

Nasi terapeuci wyposażają podopiecznych w niezbędne narzędzia i zasoby pozwalające radzić sobie z konsekwencjami picia i pokusami czyhającymi poza murami ośrodka terapeutycznego. Oferujemy sesje indywidualne oraz grupowe. Prowadzimy warsztaty i psychoedukację – wszystko po to, aby działania prewencyjne i promocja zdrowia odniosła jak największy sukces wśród pacjentów „Dezyderaty”.

Leczenie alkoholizmu w Nowym Sączu – etapy

Niejednokrotnie uzależnienie rozwijało się latami, dlatego terapia alkoholowa również wymaga czasu. Najważniejszy jest pierwszy krok uzależnionego – decyzja o podjęciu leczenia. Przykre objawy uzależnienia to m.in. spożywanie alkoholu pomimo wyraźnych szkód wywoływanych piciem a także:

 • picie w samotności;
 • palimpsest alkoholowy (okresowe zaniki pamięci);
 • doświadczanie zachowań ryzykownych (np. prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, przygodne kontakty seksualne);
 • rozdrażnienie i nerwowość w sytuacji braku dostępu do alkoholu;
 • sugestie otoczenia względem ilości spożywanego alkoholu.

Mechanizm uzależnienia – skorzystaj z pomocy Dezyderaty w Nowym Sączu

Zgubny mechanizm uzależnienia, wyzwala wiele pozytywnych emocji dzięki przyjemnym doznaniom po spożyciu alkoholu. Trzeźwiejący alkoholik odczuwa konsekwencje swojego uzależnienia w wyniku czego pojawia się poczucie winy i wstyd, który łagodzony zostaje kolejną dawką alkoholu. Wniosek: alkohol reguluje emocje i uczucia. Błędne koło nałogu zamyka się.

Alkoholicy żyją w świecie iluzji i zaprzeczenia. Minimalizują swój problem, odwracają uwagę od istoty problemu, uważają, że tylko inni mają problem z alkoholem a nie oni sami.

Wzmocnieniu ulega również przeświadczenie, że osoba uzależniona od alkoholu to osoba np. bezdomna, brudna, wywodząca się z określonego środowiska społecznego. Tymczasem istnieje forma choroby alkoholowej trudniejsza do zauważenia a tym bardziej do akceptacji – wysokofunkcjonujący alkoholizm (high functioning alcoholism – HFA). 

Wielu alkoholików uważa, że sprawuje kontrolę nad piciem, co utrudnia i opóźnia rozpoczęcie leczenia. Dlatego tak ważne jest, aby w miarę możliwości pomóc osobie uzależnionej i podjąć decyzję o terapii odwykowej. Nie zmienia to jednak faktu, że chęć leczenia alkoholizmu, zaangażowanie i determinacja – leży po stronie osoby, którą ten problem dotyka.

Serdecznie zapraszamy osoby z Nowego Sącza i okolic, mieszkańców województwa małopolskiego, do skorzystania z oferty prywatnego Ośrodka Psychoterapii Uzależnień „Dezyderata”. Skontaktuj się z naszymi terapeutami – pomóż lub daj sobie pomóc. Leczymy uzależnienia. Jesteśmy do dyspozycji Twojej i Twoich bliskich.

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe